Categoriearchief: Verslag

Terugblik op onze 233ste bedevaart

Waar en wanneer zouden we ons aan regen mogen verwachten?

De buienradar klopte op zaterdag 8 juni dan ook overuren. Op verschillende tijdstippen was er een verhoogde kans op neerslag. Naast deze kans op neerslag stond er bovendien een krachtige wind.

Het was dan ook met een klein hartje dat de 127 bedevaarders de nacht indoken met, voor het eerst in onze geschiedenis, meer meisjes dan jongens.

En uiteraard, geheel volgens de traditie, weer een aantal jubilarissen in ons midden.

François De Mol, Kris Janssens en Marc Lorenz vergezelden ons voor de 25ste maal, Jef Teugels reeds voor de 60ste keer.

Soms waanden we ons in een park of bos want we stapten over wegen bezaaid met kreupelhout. De wind blies gelukkig in de rug en stuwde ons als het ware vooruit.

Het was niet enkel gestuwd door de wind, maar bovendien gedragen door de muziek van onze 23 —jawel— muzikale talenten dat we, eens de gemeentereglementen het ons toelieten, onze tocht naar Ons-Lief-Vrouwke verderzetten. Een tocht die voorspoedig verliep en om 14:45 uur kwamen we, zonder ook maar één noemenswaardige regendruppel gezien te hebben, weer thuis bij Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel.

Na een kort moment van verfrissing verzamelden we om 15:45 uur, onder een stralende zon, voor de basiliek om in processie richting Mariahal te gaan.

Nog niet lang gezeten, gingen de hemelsluizen open en beukte de regen op het dak van de Mariahal. In die mate zelfs dat de stem van Jean-Marie eerder fluisterend doorkwam!

Een stralende zon bij het verlaten van de Mariahal, na een mooie en intense viering, getuigt dat Ons-Lief-Vrouwke ons welgezind was en dat de technologie van de buienradars voor haar het onderspit diende te delven.

Na de kruisweg volgde de viering van onze jubilarissen en was het stilaan tijd om deel 1 van onze bedevaart af te sluiten.

Zondagochtend, iedereen klaar voor de terugtocht. Niemand hechtte nog enig belang aan hetgeen de buienradar ons te vertellen had. Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel zou wel over ons waken. En zo geschiedde.

Het enige obstakel dat nog op onze weg lag, was de wielerwedstrijd in Bonheiden en omstreken. Wanneer de renners ons traject zouden kruisen, wisten we uiteraard niet. Onze laatste bedevaarder was dan ook nog maar net de lichten tussen Keerbergen en Bonheiden gepasseerd of de zwaantjes en wedstrijdwagens draaiden achter hen af. De boog van de laatste kilometer en de aankomstzone in Bonheiden dwong onze bedevaart om 2 maal op een lang gerekt lint over te gaan.

Ondanks alles bleven we mooi op schema en genoten we van ons rustmoment in de parochiezaal Sint-Libertus te Mechelen. Nog een korte trip naar Hombeek, een laatste stuk richting Kapelle-op-den-Bos en we waren thuis …

Met een korte lofrede op zondag, waarop onze nieuwe bedevaartkaars werd ontstoken, en de dankviering op maandag werd onze voetbedevaart afgesloten.

Bedankt aan iedere bedevaarder om er samen een fantastische bedevaart van te maken. Bedankt aan die vele vrijwilligers onderweg. Bedankt voor de vele aanmoedigingen onderweg. Bedankt voor die mooie ontvangst in Scherpenheuvel en in Kapelle-op-den-Bos. Bedankt Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel.

Wat ons betreft graag afspraak op 30 mei 2020.

Het bestuur

Verslag 232ste bedevaart (18-19 mei 2018)

Ook dit jaar blikken we weer met bijzonder veel voldoening terug op onze bedevaart naar Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel.

Waar we ons verleden jaar bij vertrek de vraag stelden of we niet te warm gekleed waren, stelden we ons dit jaar de vraag of we wel warm genoeg gekleed waren.

Zaterdagochtend 19 mei om klokslag 02u30 trokken we, warm ingeduffeld, de koude nacht in en waren wat blij dat we ons drie uur later in Bonheiden tegoed konden doen aan een warme tas koffie.

Een klassieker in Bonheiden is het invullen van de registratiebriefjes. Eens ingezameld vond de telling ervan plaats en met 141 bedevaarders, een mooie mengeling van alle leeftijden en quasi evenveel meisjes als jongens, werd het aantal van 2017 overtroffen.

Met deze mooie groep zetten we onze tocht richting Scherpenheuvel verder.

Samenhorigheid, vriendschappelijkheid, enthousiasme, wederzijdse bezorgdheid, steun, stimulans, … alle ingrediënten waren weer in overvloed aanwezig om er een mooie bedevaart van te maken.

Dit alles gevoed door een fantastische kliek van vijftien muzikanten die weer het beste van zichzelf gaven en op moeilijke momenten de groep vooruit bliezen.

Klokslag 14.45 uur streken we moe maar voldaan bij ons Lief Vrouwke neer.

Een moment van rust en verfrissing werd vervolgd door onze misviering in de Mariahal met aansluitende kruisweg. Met de viering van onze zilveren jubilaris, Annick Teugels, werd de heenreis van onze bedevaart afgesloten.

Na een verkwikkende nachtrust werd de terugtocht aangevat. Koud en mistig bij vertrek maar al gauw kwam de zon tevoorschijn die ons nog voor de rest van de dag zou vergezellen.

Ook onze terugreis verliep vlekkeloos. De kilometers begonnen dan wel te wegen, alle ingrediënten waren weer aanwezig en onze muzikanten ……. ze gingen maar door.

Tussendoor de innerlijke mens versterken is natuurlijk ook van groot belang. Verwend als we zijn, konden we ons in de Damiaanschool in Tremelo tegoed doen aan steak, visschotel, koude schotel of stoofvlees en in parochiezaal Berk en Brem te Keerbergen aan soep met balletjes.

Met doortocht door het levendige stadscentrum van Mechelen en verkoeling onder de bomen van het Vrijbroekpark dook al gauw de brug van Kapelle voor ons op. Nog een half uurtje doorbijten om met plezier het applaus bij thuiskomst in ontvangst nemen.

Bij het ontwaken op maandagochtend stonden de hemelsluizen open. De regen lieten we ons welgevallen op weg naar onze dankviering in onze kerk. En na onze dankviering vonden velen de weg richting Kring om nog wat na te praten.

Met een grote groep het drukke verkeer in is geen sinecure. Wij zijn ons Lief-Vrouwke dankbaar dat ze ons behoedde voor alle gevaren en veilig weer naar huis toe bracht.  We zijn ook onze bedevaarders bijzonder dankbaar dat ze de vooraf gemaakte afspraken respecteerden. Bedankt aan onze mensen van de verzorging en logistiek, de vele vrijwilligers onderweg, David voor de muzikale begeleiding en iedereen die bijdroeg tot het welslagen van onze bedevaart.

Een selectie van de foto’s die getrokken werden, zijn reeds terug te vinden op Foto’s 2018.

Bedankt aan iedereen,

Het bestuur