Categoriearchief: Bedevaart 2021

Virtuele bedevaart 2021

Vijfde naam: Maria, oorzaak onzer blijdschap

In deze coronatijd leren we opnieuw blij en dankbaar zijn voor zoveel kleine dingen: een helpende hand, een warm applaus, de lentezon, de mooie natuur … We mogen ook blij en dankbaar zijn dat we ons geloof hebben: het geeft ons houvast en vertrouwen. De Oorzaak Onzer Blijdschap behoudt haar zachte glimlach en leert ons dat dankbaarheid het beste medicijn blijft. Maria, Oorzaak Onzer Blijdschap, bid met ons voor wie droef zijn en treuren en raak ons hart met jouw zachte glimlach.

Wees gegroet, Maria …

Solo op orgel: Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat!

Slotwoord door onze bedevaartleider

Onze-Lieve-Vrouw Van Scherpenheuvel Moeder van God en onze moeder. Vol vertrouwen bidden wij tot U: schenk ons iets van uw geloof en leer ons dienstbaar zijn aan de mensen. Help onze zieken, en allen wier hart door leed getekend is. Laat geluk en liefde wonen in onze familie; zegen allen die ons dierbaar zijn, en blijf ook mij nabij met uw bescherming. Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel, bid voor ons.

Maria was deze viering dicht bij ons, zij toonde ons haar Zoon. Zo blijft ze dicht bij ons en helpt ze ons om wat wij hier samen beleefden beleven. Zoals zij mogen ook wij Gods Zoon ontvangen, dragen en tonen aan alle mensen die wij ontmoeten. Zoals zij, mogen wij daarin diepe en grote vreugde vinden. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

Orgel: ‘U Heer zij lof gebracht’

Live uit Scherpenheuvel

Pastoor Jean-Marie brengt live een boodschap uit Scherpenheuvel.

Dit kan u stipt om 15:00 live volgen via Vieringen pastorale zone ‘Het Anker’ op Facebook https://www.facebook.com/groups/506698376694620

UPDATE: U kan de livestream herbekijken op https://www.facebook.com/groups/506698376694620/permalink/752452862119169/

UPDATE 2: U kan de 2de livestream uit de Basiliek herbekijken op https://www.facebook.com/groups/506698376694620/permalink/752460518785070/

Vierde naam: Onze-Lieve-Vrouwe van verbondenheid

In deze corona-dagen missen we de lichamelijke tekenen van verbondenheid: een welgemeende handdruk, een warme knuffel, een hand op de schouder … Maar we ontdekken ook nieuwe vormen van verbondenheid: een langer telefoongesprek, een attent kaartje in de bus … Maria is specialist in onzichtbare verbondenheid: onder haar warme moederlijke mantel zijn wij allen geborgen … Onze Lieve Vrouw van Verbondenheid, bid met ons voor mensen die alleen staan en inspireer ons om mensen te verbinden.

Wees gegroet, Maria …

Orgel

Wees gegroet, Maria,
moeder van de Heer,
leer mij luisteren
als God tot mij spreekt
en geloven dat Hij, ook voor mij,
een goede boodschap heeft.
Wees gegroet, Maria,
moeder van de Heer,
help mij doen
dat wondere dat God mij vraagt
en vertrouwen dat Zijn liefde
alles ten goede keert.
Wees gegroet, Maria,
laat mij niet alléén
als pijn en kwaad
mijn hart en leven breekt
en vertel mij dan van Jezus,
uw zoon en onze Heer.

Derde naam: Onze-Lieve-Vrouwe van rust

Wie durft zeggen dat het Corona-gebeuren hem niet bang maakt? De beelden van zwaar zieke mensen, oud én jong, het treft ons. En de ziekte kan plots heel dichtbij komen. Als angst ons beklemt, mogen we bidden bij Onze-Lieve-Vrouw van Rust. Maria kan ons bange hart rust geven vanuit het vertrouwen dat God ons draagt door alles heen. Want dat heeft Maria zélf ervaren, haar leven lang! Onze Lieve Vrouw van Rust, bid met ons voor mensen die door angst bevangen zijn.

Wees gegroet, Maria …

Lieve Vrouwe van ons land

Goede Moeder Maria,
Mogen wij hopen,
als we je volgen, wij nooit zullen verdwalen
als we je aanroepen, we nooit hoeven te wanhopen
Mogen wij geloven,
als we aan jou denken, we ons nooit verlaten voelen
als we je om steun vragen, wij nooit zullen vallen
Mogen wij je danken,
want in ons vragen, ben jij het antwoord
in onze twijfel, ben jij de weg
in onze angst, breng jij rust.

Tweede naam: Maria van de tederheid

Solo: Lief vrouwke ik kom niet om te bidden.

Als corona jouw naaste geliefden treft, probeer je te bidden. Maar misschien ben je zo aangedaan, dat je geen woorden vindt … en alleen nog maar een Weesgegroet kan prevelen. Je bent dan als dit Jezuskind, dat door Maria teder wordt aangeraakt. Maria’s zachte hart wordt geraakt door jouw woordeloos gebed. Zij bidt met jou mee en vertrouwt jouw zorgen toe aan God … Maria van de tederheid en de zachtheid, bid voor de mensen die willen bidden, maar geen woorden vinden.

Wees gegroet, Maria …

Tussenmuziek

Maria, U die altijd onderweg was,
ga vandaag ook met ons mee op weg, tijdens onze pelgrimstocht.
Laat ons onderweg voedsel vinden voor ons hart.
Een bedevaart is: “bidden met je voeten”.
Moge elke stap, die we innerlijk zetten, een gebedje zijn
voor de intenties die we met ons meedragen.
Maria, doe een goed woordje voor ons bij Jezus en onze hemelse Vader. Amen.

Eerste naam: Onze-Lieve-Vrouw der eenzaamheid

Welkom op onze digitale bedevaart onder het thema ‘Liefde gaf U duizend namen…’

Fanfare: Wees gegroet Maria (Scherpenheuvel versie)

Beste bedevaarder,

Net als ieder van jullie betreuren we het feit dat we ook dit jaar niet op bedevaart kunnen gaan naar Scherpenheuvel. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook zovele anderen. We willen jullie echter niet loslaten en bedachten, net zoals vorig jaar, een alternatief.

We kiezen als thema, voor onze digitale bedevaart, de titel van het bekende Marialied: “Liefde gaf u duizend namen”…
Als je van iemand houdt,
geef je hem vele lieve namen, “troetelnaampjes”,
die op één of andere wijze uitdrukken
wat de ander voor jou betekent …
Omdat mensen van Maria houden,
hebben ze haar vele namen gegeven,
die proberen uit te drukken wat Maria voor hen betekent.
Wij willen ons telkens bezinnen
vanuit één van die oude of nieuwe namen voor Maria;
telkens ook gelinkt aan de actuele situatie.

Orgel: Liefde gaf U duizend namen

In deze dagen van coronavirus is dit een titel van Maria die mij troost: Onze Lieve Vrouw van de Eenzaamheid, Maria van de eenzame mensen. Aan de deuren van de woonzorgcentra hingen affiches: “geen bezoek”. Wij mochten er niet in, en zij mochten er niet uit. Wat een verdriet zat daarachter en wat een eenzaamheid, hoe begrijpelijk en verstandig die maatregelen ook waren.

Onze Lieve Vrouw der Eenzaamheid, bid met ons voor al die eenzame mensen, die wij in deze dagen niet kunnen bereiken.

Wees gegroet, Maria …

Aankondiging digitale bedevaart 2021

Beste bedevaarders, sympathisanten en parochianen,

Net als ieder van jullie betreuren we het feit dat we ook dit jaar niet op bedevaart kunnen gaan naar Scherpenheuvel. Zoals eerder bericht willen we jullie echter niet loslaten.

Als wij niet op bedevaart kunnen naar Scherpenheuvel, komt Scherpenheuvel een stukje naar ons toe…

Analoog aan verleden jaar heten wij jullie weer van harte welkom op onze digitale bedevaart. Dit jaar onder het thema ‘Liefde gaf U duizend namen…

De tijdstippen waarop je een bezinningsmoment mag verwachten zijn:

  • Zaterdag 22 mei om 9:00, 14:45 en 16:30 uur
  • Zondag 23 mei om 6:00, 11:00, 15:00 en 19:00 uur

Je zal ons kunnen volgen via de link: https://voetbedevaart-kapelle-op-den-bos.be/blog/

Zo zullen we elkaar toch een beetje nabij zijn en vieren we verbonden met Maria, onze Moeder…

Ons-lief-vrouwke van Scherpenheuvel, bid voor ons.

Bedankt dat jij erbij wil zijn!

Het bestuur

Bedevaart 2021

Hallo bedevaarder,

Met z’n allen keken we er zo naar uit om dit jaar weer samen op tocht te kunnen gaan.

Hoe groot het verlangen ook is, de realiteit leert ons dat onze bedevaart ook dit jaar niet zal kunnen plaatsvinden.

Veiligheidsafstand respecteren, nauwe contacten beperken, samenscholingen beperken tot max 10, …. zijn instructies die ons leven nog steeds beheersen.

Hopelijk kunnen we via groepsimmuniteit deze instructies achter ons laten en terugkeren naar het oude normaal.

Een normaal waarin onze jaarlijkse bedevaart uiteraard een prominente plaats heeft.

Natuurlijk laten we het Pinksterweekend niet zomaar aan ons voorbij gaan. Net zoals verleden jaar maken we werk van een virtueel alternatief.

Hierover mag je later nog een bericht verwachten.

Groeten,

Het bestuur