Categorie archieven: Bedevaart 2020

Virtuele bedevaart 2020

Afsluiting virtuele bedevaart

Hallo bedevaarders en sympathisanten,

Pinkstermaandag, 10:00.

Het doek valt over onze Kapelse 2020 bedevaart. 

Een bedevaart die geschiedenisboeken ingaat als zijnde o zo atypisch. Een georganiseerde bedevaart als de onze kon en mocht dan ook niet plaatsvinden.In dit digitale tijdperk zijn we er alsnog in geslaagd om een “virtuele” bedevaart te organiseren. Uit de vele warme reacties die we ontvingen leiden we af dat dit initiatief gesmaakt werd.Langs deze weg willen wij dan ook iedereen die hieraan geholpen heeft van harte danken.Weet dat de filmpjes en teksten toegankelijk blijven via onze website. Mogen ze, daar waar nodig, hoop en troost brengen.

Desondanks blijft het gemis van onze voetbedevaart groot. Een kleiner gevoel van samenhorigheid, geen stimulerende fanfaremuziek, geen lach en geen traan, geen moe maar voldaan thuiskomen bij Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel, …… Zaken waar iedereen dit weekend allicht wel eens over gemijmerd heeft.

Het is onze vurige wens om dit alles volgend jaar terug samen met jullie te mogen beleven. Deze virtuele bedevaart willen we dan ook afsluiten met enkele woorden gebruik door pastoor Van Hilst en onze muzikanten:

22 mei 2021 voor echt
# Samen dubbel verlangend onderweg

Onze aftelklok loopt en hopelijk die van jou ook. Nog 354 keer slapen.

Hou jullie goed,
Het bestuur

Aankomst in Kapelle-op-den-Bos

God, onze reisgeleide,

De eeuwen spreken van Uw stem,

Die gehoord werd door mensen

Die vanuit de diepte van hun hart

Uitzagen naar uw licht.

Uw roepstem hebben wij verstaan

En wij zijn op weg gegaan,

Omdat Uw Zoon voor ons de Weg geworden is.

Door Hem worden mensen tot U aangetrokken.

Op onze tocht door het leven

Bidden wij U, God,

Trek met ons mee,

Wees een licht op onze weg,

Doe ons hopen op Uw belofte,

Wees onze kracht om elkaar te bemoedigen

En tot steun te zijn.

God van Abraham en Sara,

God van Jezus Christus en van Zijn moeder.

Wees met Uw zegen ons nabij.

Amen.

Slotgebed

“Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel

Moeder van God en onze moeder,

vol vertrouwen bidden wij tot U:

schenk ons iets van uw geloof

en leer ons dienstbaar zijn aan de mensen.

Help onze zieken

en allen

wier hart door leed getekend is.

Laat geluk en liefde wonen in onze familie;

zegen allen die ons dierbaar zijn

en blijf ook mij nabij

met Uw bescherming.

Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel,

Bid voor ons.”

Zegen

Vertrek in Scherpenheuvel

Je bent met iets bezig. Je komt niet klaar. En langs een onzichtbare antenne krijgt ergens iemand een ingeving, een soort bevel om je te benaderen en je te helpen, je een steun te zijn, je een duw te geven of om je te troosten.

“Je bent een engel” zeg je dan. Je zegt het tegen een man, een vrouw, een jongen, een meisje. Geslacht en leeftijd spelen geen rol! Er komt iets goeds, iets heerlijks over je! Het leven wordt licht een alle pijn is weg!

Maar engelen kun je niet krijgen op bestelling. Ze komen dikwijls heel onverwacht, zijn soms onopvallend aanwezig, wijzen je de weg en verdwijnen weer! Ik heb al heel wat engelen ontmoet. Soms kwamen ze uit de massa getreden, doken op uit de straat, gaven je een hand en losten je probleem op en verdwenen weer in de straat en in de massa. Naamloos, zonder te wachten op dank!

Er zijn nog engelen in de wereld, maar er zijn te weinig engelen, daarom is er nog zoveel duisternis en zoveel ellende! God is op zoek naar engelen onder de mensen van nu, maar teveel mensen zien hem niet meer, horen hem niet meer.

Ze hebben hun eigen antenne gestoord of afgebroken! Ze vangen niets meer op en geven niets meer door! 
Kom, je bent een engel en er zijn in je eigen omgeving mensen genoeg voor wie je een engel kunt zijn!

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel,

Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voor­spraak bij Jezus uw Zoon.
Daarom komen wij vol ver­trouwen tot u
en wij vragen door U aan de Heer:

Bevrijd ons allen, onze gemeente, ons land van de Corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijs­heid aan onze be­stuur­ders en geef dat wij spoe­dig
weer kunnen samen­ko­men om ‘het leven’ te vieren.
Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.

Maria, bescherm ons en onze dier­ba­ren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.

Amen

Muzikaal intermezzo

Maria, vandaag sluiten wij ons aan bij de lange mensenrij

die doorheen de geschiedenis Jou gelukkig heeft geprezen.

Gelukkige vrouw, die zo heeft geloofd!

In jouw klein maar zo ontvankelijk mensenhart

heeft God grote dingen gedaan.

Uit kracht van zijn Geest mocht je

de moeder worden van Jezus,

jouw kind en Gods Zoon.

Jij hebt onze Redder gedragen en gevoed.

Wij loven de driemaal heilige God

omdat Hij Jou heeft gekozen als lieve moeder voor zijn Zoon.

Maria, in jouw kind, Jezus, zien wij een krachtig teken

van Gods barmhartigheid.

In Jezus’ leven is het voor ons duidelijk geworden

dat God hart heeft voor de armen.

Zo innig leefde God met ons mee

dat Hij ons zijn eigen Zoon heeft gegeven.

Maria, samen met jou verheugen we ons

over Gods liefdevol meeleven met de mensen.

Zijn barmhartigheid is overal en altijd

bij allen die Hem eerbiedigen.

Jij leerde ons dat allen die bouwen op macht en rijkdom bij God bedrogen uitkomen

Hooghartigen die alleen op eigen kunnen vertrouwen

weigeren een plaats in Gods Rijk. 

Tronen gebouwd op aanzien en geweld

vallen in duigen voor Gods gelaat. 

Om zoveel onverdiende goedheid

willen we ons aansluiten bij Jouw Magnificat en zeggen:

‘Nu looft en prijst mijn ziel de Heer’

Het krieken van de dag

Mensen van de weg

Er is niets zo vervelend als speelgoed dat ‘af’ is:

Een zo mooi aangeklede pop

Dat je er alleen maar naar kunt kijken.

Er is niets zo dodend als een leven dat ‘af’ is.

Alles hebben:

Een tot in de puntjes uitgeruste keuken,

Een zitkamer met ingebouwde multimedia-apparatuur

Een voorgeprogrammeerde dagtaak

En een vaste jaarlijkse vakantiebestemming.

Er is niets zo ongelovig als een geloof dat ‘af’ is:

Gestoffeerd met perfect geformuleerde geloofspunten,

Ingebed in onveranderlijke praktijken en geplogenheden,

Automatisch beleefd en automatisch beleden.

Ooit werden christenen ‘mensen van de weg’ genoemd

Omdat hun gedachten niet opgesloten zaten

In het systeem van de keizerscultus.

Omdat zij mensen waren die geen last hadden van traditie

Van vastgelopen gebruiken en rituelen.

Omdat zij het altijd hadden

Over een nieuwe toekomst,

Over een droom van een wereld

Die zij beetje bij beetje wilden realiseren.

Mensen van de weg,

Stappend in de mist,

Schuilend in de storm,

Maar met de thuiskomst,

Dat visioen van vrede,

Reeds in het hart.

Gebed

Nu de Weg jou komt groeten

zal de wind weer waaien in je rug.

Laat Gods licht jou dragen

warm als de zon,

als regen die je zachtjes kust.

Blijf nu maar even in de palm van Gods hand.