Overlijden mijnheer Van de Sande

Beste bedevaarder,

Afgelopen weekend is mijnheer Van de Sande overleden.

Mijnheer Van de Sande was actief lid van onze Broederschap vanaf 1963 en vergezelde ons tijdens de bedevaart, als priester en als voetbedevaarder.

Hij ging als voetbedevaarder een laatste keer mee in 1995.

Vanaf dan bleef hij nog wel actief als bestuurslid en ging ons voor tijdens de vieringen in Kapelle o/d Bos en Scherpenheuvel tot 2015.

De uitvaart van mijnheer Van de Sande vindt plaats op zaterdag 16 november in de Sint-Lambertuskerk te Muizen om 10.30 uur.

Een laatste groet kan gebracht worden op vrijdag 15 november tussen 19 uur en 20 uur in het rouwcentrum Sonja De Wit te Kapelle o/d Bos.

Op zaterdag 21 december zal mijnheer Van de Sande ook herdacht worden tijdens de eucharistie in de parochiekerk te Kapelle-op-den-Bos.

Op zondag 22 december is er een gedenkmoment tijdens de eucharistie in de parochiekerk te Ramsdonk.

Moge mijnheer Van de Sande ons blijvend vergezellen op onze jaarlijkse voetbedevaart naar Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Broederschap Onze-Lieve Vrouw van Scherpenheuvel

Misvieringen 2019-2020

Het Broederschap van O.Vr. van Scherpenheuvel organiseert volgende eucharistievieringen:

DatumPlaatsReden
Woensdagavond 14 augustusRamsdonkTer ere van Ons-lief-Vrouwke van Scherpenheuvel
Zaterdag 2 novemberKapelle-op-den-BosVoor levende en overleden leden van Broederschap van Scherpenheuvel
Zondag 3 novemberRamsdonkVoor levende en overleden leden van Broederschap van Scherpenheuvel
Zaterdag 1 februariKapelle-op-den-BosTer ere van Ons-lief-Vrouwke van Scherpenheuvel
Zaterdag 2 meiKapelle-op-den-BosTer ere van Ons-lief-Vrouwke van Scherpenheuvel
Zondag 3 meiRamsdonkTer ere van Ons-lief-Vrouwke van Scherpenheuvel

Terugblik op onze 233ste bedevaart

Waar en wanneer zouden we ons aan regen mogen verwachten?

De buienradar klopte op zaterdag 8 juni dan ook overuren. Op verschillende tijdstippen was er een verhoogde kans op neerslag. Naast deze kans op neerslag stond er bovendien een krachtige wind.

Het was dan ook met een klein hartje dat de 127 bedevaarders de nacht indoken met, voor het eerst in onze geschiedenis, meer meisjes dan jongens.

En uiteraard, geheel volgens de traditie, weer een aantal jubilarissen in ons midden.

François De Mol, Kris Janssens en Marc Lorenz vergezelden ons voor de 25ste maal, Jef Teugels reeds voor de 60ste keer.

Soms waanden we ons in een park of bos want we stapten over wegen bezaaid met kreupelhout. De wind blies gelukkig in de rug en stuwde ons als het ware vooruit.

Het was niet enkel gestuwd door de wind, maar bovendien gedragen door de muziek van onze 23 —jawel— muzikale talenten dat we, eens de gemeentereglementen het ons toelieten, onze tocht naar Ons-Lief-Vrouwke verderzetten. Een tocht die voorspoedig verliep en om 14:45 uur kwamen we, zonder ook maar één noemenswaardige regendruppel gezien te hebben, weer thuis bij Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel.

Na een kort moment van verfrissing verzamelden we om 15:45 uur, onder een stralende zon, voor de basiliek om in processie richting Mariahal te gaan.

Nog niet lang gezeten, gingen de hemelsluizen open en beukte de regen op het dak van de Mariahal. In die mate zelfs dat de stem van Jean-Marie eerder fluisterend doorkwam!

Een stralende zon bij het verlaten van de Mariahal, na een mooie en intense viering, getuigt dat Ons-Lief-Vrouwke ons welgezind was en dat de technologie van de buienradars voor haar het onderspit diende te delven.

Na de kruisweg volgde de viering van onze jubilarissen en was het stilaan tijd om deel 1 van onze bedevaart af te sluiten.

Zondagochtend, iedereen klaar voor de terugtocht. Niemand hechtte nog enig belang aan hetgeen de buienradar ons te vertellen had. Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel zou wel over ons waken. En zo geschiedde.

Het enige obstakel dat nog op onze weg lag, was de wielerwedstrijd in Bonheiden en omstreken. Wanneer de renners ons traject zouden kruisen, wisten we uiteraard niet. Onze laatste bedevaarder was dan ook nog maar net de lichten tussen Keerbergen en Bonheiden gepasseerd of de zwaantjes en wedstrijdwagens draaiden achter hen af. De boog van de laatste kilometer en de aankomstzone in Bonheiden dwong onze bedevaart om 2 maal op een lang gerekt lint over te gaan.

Ondanks alles bleven we mooi op schema en genoten we van ons rustmoment in de parochiezaal Sint-Libertus te Mechelen. Nog een korte trip naar Hombeek, een laatste stuk richting Kapelle-op-den-Bos en we waren thuis …

Met een korte lofrede op zondag, waarop onze nieuwe bedevaartkaars werd ontstoken, en de dankviering op maandag werd onze voetbedevaart afgesloten.

Bedankt aan iedere bedevaarder om er samen een fantastische bedevaart van te maken. Bedankt aan die vele vrijwilligers onderweg. Bedankt voor de vele aanmoedigingen onderweg. Bedankt voor die mooie ontvangst in Scherpenheuvel en in Kapelle-op-den-Bos. Bedankt Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel.

Wat ons betreft graag afspraak op 30 mei 2020.

Het bestuur

Overlijdensbericht Jeanneke Cleerbout

Jeanneke onderweg naar Scherpenheuvel in 2017

Beste bedevaarder,

Na een bijzonder moedige maar ongelijke strijd moeten wij afscheid nemen van Jeanne (Jeanneke) Cleerbout.

Gedurende vele jaren was Jeanne steevast terug te vinden op de eerste rijen van onze processie. Scherpenheuvel was, zoals de familie het zelf omschrijft, bij wijze van spreken haar leven.

Reeds getekend door de ziekte, maar gesteund door familie en vrienden, vergezelde Jeanne ons verleden jaar nog op weg naar Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel.

Het was haar en onze wens dat ze dit jaar gevierd mocht worden voor de 50e  voetbedevaart naar Scherpenheuvel én terug. Helaas mag dit niet zijn.

In 1991 vervoegde Jeanneke het bestuur van de bedevaart. Steeds keek zij uit naar de vergaderingen en vooral naar de langverwachte eerste vergadering. Dit ieder jaar weer.

Een eerste vergadering die ze dit jaar helaas al niet meer kon bijwonen.

Wij zullen ons Jeanne blijven herinneren als die vrome, goedlachse, immer behulpzame, sterke en dappere bedevaartster.

Dapper als ze was droeg ze wel vaker kruis, vlag of bol en eens ze deze droeg nam ze met haar korte maar kordate stapjes de bedevaart op sleeptouw en ging het tempo de hoogte in.

Haar overlijden zal een leemte nalaten in onze processie. Moge Jeanneke ons, in ons hart en gebed, blijvend vergezellen op onze jaarlijkse tocht naar Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel.

De uitvaart van Jeanne zal plaatsvinden op zaterdag 11 mei om 10:00 uur in de kerk van Kapelle-op-den-Bos.

Onze gedachten gaan naar Mark, Inge, Jurgen en de familie. Mogen zij bij elkaar de steun en sterkte vinden om het overlijden van Jeanne te verwerken.

Aankondiging bedevaart 8 En 9 juni 2019

Hallo bedevaarder,

De meimaand is alweer aangebroken en waar deze maand de Mariamaand is en blijft, zal je tot het weekend van 8 en 9 juni moeten wachten om mee met ons op bedevaart naar Scherpenheuvel te kunnen gaan. Een late Pasen resulteert dan ook in een late Pinksteren.

Een voordeel ervan is dat wij als bestuur extra tijd hebben om alles tot in de puntjes voor te bereiden en dat iedere bedevaarder een aantal extra dagen heeft om zich optimaal voor te bereiden op de tocht naar Scherpenheuvel. Dat de dagen reeds langer zijn, maakt dan weer dat we minder lang de donkere nacht moeten trotseren. Dit neemt niet weg dat het erop aankomt om, vooral tijdens het nachtelijke marcheren, zo zichtbaar mogelijk te zijn voor de andere weggebruikers. Uiteraard zorgen wij weer voor fluo hesjes en lichtjes, maar wij vragen iedereen om hierin mee een inspanning te leveren.

Zoals wel vaker zijn er aan voordelen ook nadelen verbonden. Met de bedevaart vlak vóór of reeds tijdens de blok- en examenperiode zou het wel eens kunnen dat we aan jeugdig enthousiasme moeten inboeten. Langs deze weg willen wij al onze studenten alvast veel succes toewensen met de examens.
Daarnaast valt ook nu weer de bedevaart samen met de wielerwedstrijd in Bonheiden waardoor we op zondag pas halt houden in parochiezaal Sint-Libertus in Mechelen/Pasbrug. Maar dat de trip tussen Keerbergen en Mechelen een kuitenbijter wordt, compenseert zich dan weer tijdens de etappe tussen Mechelen en Hombeek.

Meer info over de bedevaart geven we jullie graag tijdens ons inschrijvingsmoment dat doorgaat zaterdag 1 juni van 18.00u tot 20.30u in café Onder Den Toren. Heb je familie en/of vrienden die ook eens willen proeven van de bedevaartsfeer dan breng je deze natuurlijk mee.

Hopende jou ook dit jaar weer te mogen begroeten,

Het bestuur

Overlijden Jan Van Der Aa

Beste bedevaarders,

Wij vernamen zonet het overlijden van Jan Van der Aa.

Jan was tot 1988 bestuurslid en voorbidder van onze bedevaart.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Chris, zijn kinderen, zijn ouders Emmy en Pol en de familie. Mogen zij bij elkaar de steun en sterkte vinden om het overlijden van Jan te verwerken.

De uitvaart heeft komende maandag 11 maart om 11:00 uur plaats in in de Sint-Niklaaskerk te Kapelle-op-den-Bos.

Overlijden Jan Muyldermans

Beste bedevaarders,

Wij vernamen het overlijden van Jan Muyldermans.

Jan maakte 36 maal deel uit van de Kapelse bedevaart.

Na een 17-tal keer te voet, waaronder een aantal als muzikant, te zijn meegegaan nam Jan in 1985 een eerste maal plaats achter het stuur van de camionette (later mobilhome).

In 1989 werd Jan gevierd als zilveren jubilaris.

Vanaf 1997 was hij een 3-tal jaar bestuurslid en na een onderbreking van 1 jaar nam Jan in 2001 een laatste maal deel aan de bedevaart.

Steeds bleef hij een trouw lid van het broederschap.

Onze gedachten gaan naar Godelieve, Gerrit en de familie. Mogen zij bij elkaar de steun en sterkte vinden om het overlijden van Jan te verwerken.

Moge Jan ons blijvend vergezellen op weg naar Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel.

De uitvaart heeft komende zaterdag 16 februari om 10:00 uur plaats in de Sint-Niklaaskerk te Kapelle-op-den-Bos.

390ste kaarskensprocessie Scherpenheuvel 4 november

Hallo bedevaarder,

Op zondag 4 november trekt de 390ste kaarskensprocessie ter ere van O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel uit.

Afgelopen jaar zijn er 467 groepen bij Maria op bedevaart geweest. Deze bedevaarders zullen symbolisch meegedragen worden in de processie. Voor iedere groep zal er dan ook een kaars branden.

Ook jij bent welkom om samen met vele anderen hulde te brengen aan Maria. De bedevaart begint om 15u met een lof in de basiliek.

Mocht je namens onze Kapelse voetbedevaart hulde willen brengen aan Maria en hierbij ons vaandel willen dragen laat ons dan even iets weten.

Het bestuur

Voetbedevaart van Kapelle-op-den-Bos naar Scherpenheuvel