Herinnering: ontmoetingsmoment

Beste bedevaarder,

Even ter herinnering willen we laten weten dat de eerste symbolische stappen voor onze voetbedevaart 2022 zullen doorgaan op zaterdag 25 september.

Dit willen we doen met een viering ter ere Van Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel in de kerk van Kapelle o/d Bos.
Deze viering zal mee opgeluisterd worden door onze muzikanten en zal starten om 17u30.

Aansluitend op de viering kan er nog wat nagepraat worden in de Kring.

Hopelijk tot dan.

Het bestuur.

Ontmoetingsmoment

Hallo bedevaarder,

Stilaan komt er licht aan het eind van de tunnel. Je zou dit kunnen vertalen als: we zijn, tussen Rillaar en Scherpenheuvel, boven op de laatste heuvel en de basiliek blijft vanaf nu in ons gezichtsveld. Het geluk lacht ons toe!

We hebben er alle geloof in dat we volgend jaar weer SAMEN op bedevaart kunnen gaan.

Niet langer virtueel maar terug op onze traditionele, o zo vertrouwde, manier. Tussen nu en juni 2022 liggen echter nog vele maanden. Wetende dat bij velen het verlangen groot is om elkaar nog eens te ontmoeten en wat bij te kletsen willen we niet bij de pakken blijven zitten. Wees maar zeker, ook bij ons is dit verlangen groot.

Noteer alvast zaterdag 25 september met stip in jouw agenda!

Die dag willen we, samen met jou, een groot kruis zetten over 2 bedevaartloze jaren en meteen de eerste symbolische stappen zetten van onze 2022 voetbedevaart.

We beginnen om 17:30 uur met een viering in de kerk van Kapelle ter ere van Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel. Een viering die onze muzikanten mee zullen opluisteren om ons zo alvast in bedevaartsfeer te brengen.

Aansluitend op de viering zakken we dan af naar de Kring voor een (her-)ontmoetingsmoment.

Voor ons is het duidelijk en hopelijk voor jullie ook. WIJ GAAN! Dit zowel in september maar zeker op 4 en 5 juni 2022.

Geniet van de vakantie en graag tot binnenkort.

Het bestuur.

Vijfde naam: Maria, oorzaak onzer blijdschap

In deze coronatijd leren we opnieuw blij en dankbaar zijn voor zoveel kleine dingen: een helpende hand, een warm applaus, de lentezon, de mooie natuur … We mogen ook blij en dankbaar zijn dat we ons geloof hebben: het geeft ons houvast en vertrouwen. De Oorzaak Onzer Blijdschap behoudt haar zachte glimlach en leert ons dat dankbaarheid het beste medicijn blijft. Maria, Oorzaak Onzer Blijdschap, bid met ons voor wie droef zijn en treuren en raak ons hart met jouw zachte glimlach.

Wees gegroet, Maria …

Solo op orgel: Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat!

Slotwoord door onze bedevaartleider

Onze-Lieve-Vrouw Van Scherpenheuvel Moeder van God en onze moeder. Vol vertrouwen bidden wij tot U: schenk ons iets van uw geloof en leer ons dienstbaar zijn aan de mensen. Help onze zieken, en allen wier hart door leed getekend is. Laat geluk en liefde wonen in onze familie; zegen allen die ons dierbaar zijn, en blijf ook mij nabij met uw bescherming. Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel, bid voor ons.

Maria was deze viering dicht bij ons, zij toonde ons haar Zoon. Zo blijft ze dicht bij ons en helpt ze ons om wat wij hier samen beleefden beleven. Zoals zij mogen ook wij Gods Zoon ontvangen, dragen en tonen aan alle mensen die wij ontmoeten. Zoals zij, mogen wij daarin diepe en grote vreugde vinden. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

Orgel: ‘U Heer zij lof gebracht’

Live uit Scherpenheuvel

Pastoor Jean-Marie brengt live een boodschap uit Scherpenheuvel.

Dit kan u stipt om 15:00 live volgen via Vieringen pastorale zone ‘Het Anker’ op Facebook https://www.facebook.com/groups/506698376694620

UPDATE: U kan de livestream herbekijken op https://www.facebook.com/groups/506698376694620/permalink/752452862119169/

UPDATE 2: U kan de 2de livestream uit de Basiliek herbekijken op https://www.facebook.com/groups/506698376694620/permalink/752460518785070/

Overlijden Fons Van Hoeymissen

Hallo bedevaarders,

Net voor aanvang van onze virtuele bedevaart bereikte ons het droeve nieuws dat Fons Van Hoeymissen overleden is. Hoewel Fons al een tijdje ziek en verzwakt was kwam het afscheid vrij onverwacht. Onze gedachten zijn bij Fons zijn echtgenote Roza, zijn kinderen Erika en Peter en de familie. Mogen zij bij elkaar de steun en kracht vinden om het overlijden van Fons te verwerken.

Om het met de woorden van zijn zoon Peter te zeggen heeft Fons, als trouwe bedevaarder, blijkbaar gewacht tot het Pinksterweekend om zijn laatste tocht aan te vatten.

In 2004 vonden we Fons bereid om de leiding van onze muzikanten en het zangkoor op zich te nemen. Als “chef van de muziek” gaf hij mee kadans aan van onze bedevaart en bekommerde hij zich als een vader over de muzikanten. Waar hij onderweg mee de kadans aangaf kreeg hij ons in de Mariahal dan weer muisstil bij het spelen van het Lieve Vrouwke.

In 2011 vergezelde Fons ons een 28e en laatste maal op weg naar Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel. Vanaf de zijlijn bleef hij zich echter nog enkele jaren bekommeren over onze muzikanten tot hij in 2013 de fakkel doorgaf.

Moge Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel Fons met liefde ontvangen en laten we Fons gedenken in onze gebeden tijdens onze virtuele bedevaart.

Wie Fons nog een laatste groet wil brengen kan dit op vrijdag 28 mei tussen 19:00 en 19:45 uur in uitvaartcentrum De Ruyte in Puurs-Sint-Amands.

De uitvaart op zaterdag 29 mei is om 12:00 uur en te volgen via livestreaming.

Vierde naam: Onze-Lieve-Vrouwe van verbondenheid

In deze corona-dagen missen we de lichamelijke tekenen van verbondenheid: een welgemeende handdruk, een warme knuffel, een hand op de schouder … Maar we ontdekken ook nieuwe vormen van verbondenheid: een langer telefoongesprek, een attent kaartje in de bus … Maria is specialist in onzichtbare verbondenheid: onder haar warme moederlijke mantel zijn wij allen geborgen … Onze Lieve Vrouw van Verbondenheid, bid met ons voor mensen die alleen staan en inspireer ons om mensen te verbinden.

Wees gegroet, Maria …

Orgel

Wees gegroet, Maria,
moeder van de Heer,
leer mij luisteren
als God tot mij spreekt
en geloven dat Hij, ook voor mij,
een goede boodschap heeft.
Wees gegroet, Maria,
moeder van de Heer,
help mij doen
dat wondere dat God mij vraagt
en vertrouwen dat Zijn liefde
alles ten goede keert.
Wees gegroet, Maria,
laat mij niet alléén
als pijn en kwaad
mijn hart en leven breekt
en vertel mij dan van Jezus,
uw zoon en onze Heer.

Derde naam: Onze-Lieve-Vrouwe van rust

Wie durft zeggen dat het Corona-gebeuren hem niet bang maakt? De beelden van zwaar zieke mensen, oud én jong, het treft ons. En de ziekte kan plots heel dichtbij komen. Als angst ons beklemt, mogen we bidden bij Onze-Lieve-Vrouw van Rust. Maria kan ons bange hart rust geven vanuit het vertrouwen dat God ons draagt door alles heen. Want dat heeft Maria zélf ervaren, haar leven lang! Onze Lieve Vrouw van Rust, bid met ons voor mensen die door angst bevangen zijn.

Wees gegroet, Maria …

Lieve Vrouwe van ons land

Goede Moeder Maria,
Mogen wij hopen,
als we je volgen, wij nooit zullen verdwalen
als we je aanroepen, we nooit hoeven te wanhopen
Mogen wij geloven,
als we aan jou denken, we ons nooit verlaten voelen
als we je om steun vragen, wij nooit zullen vallen
Mogen wij je danken,
want in ons vragen, ben jij het antwoord
in onze twijfel, ben jij de weg
in onze angst, breng jij rust.

Tweede naam: Maria van de tederheid

Solo: Lief vrouwke ik kom niet om te bidden.

Als corona jouw naaste geliefden treft, probeer je te bidden. Maar misschien ben je zo aangedaan, dat je geen woorden vindt … en alleen nog maar een Weesgegroet kan prevelen. Je bent dan als dit Jezuskind, dat door Maria teder wordt aangeraakt. Maria’s zachte hart wordt geraakt door jouw woordeloos gebed. Zij bidt met jou mee en vertrouwt jouw zorgen toe aan God … Maria van de tederheid en de zachtheid, bid voor de mensen die willen bidden, maar geen woorden vinden.

Wees gegroet, Maria …

Tussenmuziek

Maria, U die altijd onderweg was,
ga vandaag ook met ons mee op weg, tijdens onze pelgrimstocht.
Laat ons onderweg voedsel vinden voor ons hart.
Een bedevaart is: “bidden met je voeten”.
Moge elke stap, die we innerlijk zetten, een gebedje zijn
voor de intenties die we met ons meedragen.
Maria, doe een goed woordje voor ons bij Jezus en onze hemelse Vader. Amen.

Voetbedevaart van Kapelle-op-den-Bos naar Scherpenheuvel