Misvieringen 2024-2025

Op volgende dagen zijn er misintenties voor de levende en overleden leden van het Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel:

DatumPlaatsReden
donderdag 15 augustusKapelletje OudstrijdersstraatTer ere van Onze Lieve vrouw Ten Hemel opgenomen
zondag 15 septemberKerk RamsdonkTer ere van Ons-lief-Vrouwke van Scherpenheuvel
zondag 7 decemberKerk Kapelle-op-den-BosTer ere van Ons-lief-Vrouwke van Scherpenheuvel
zondag 2 februariKerk RamsdonkTer ere van Ons-lief-Vrouwke van Scherpenheuvel
zaterdag 22 maartKapelle-op-den-BosTer ere van Ons-lief-Vrouwke van Scherpenheuvel
zondag 1 juniKerk RamsdonkTer ere van Ons-lief-Vrouwke van Scherpenheuvel

Terugblik op de 236ste bedevaart

Hallo bedevaarder, hallo sympathisant van de Kapelse voetbedevaart,

Met plezier blikken we even terug op onze voorbije bedevaart.

Allicht verschillenden die zich met een klein hartje doorheen de laatste week spartelden waarbij het nachtelijke woelen aangewakkerd werd door de weersvoorspellingen. Deze zagen er verre van ideaal uit en wanneer we op zaterdag de nacht indoken, had onweer reeds lelijk huisgehouden in het oosten van het land.

Onzekere weersvoorspellingen, ja, er ons door laten afschrikken, NEEN! Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel zou tenslotte over ons waken.

153 bedevaarders, een fantastisch mooie groep om mee op stap te gaan. Met 3 zilveren jubilarissen onder ons: Ilse, Inge en Jan.

De tocht verliep voorspoedig. Kende men even een minder moment, dan werd men door onze 27 muzikanten al gauw gedragen op de tonen van hun muziek.

Toch een blaar, dan stonden onze mensen van de verzorging uiteraard klaar.

Voor we het goed en wel beseften, kwamen we thuis bij ons Lief-Vrouwke. En of zij over ons gewaakt had.

Na een kort moment van verfrissing volgde een zeer verzorgde en vernieuwde eucharistieviering, gevolgd door de kruisweg. De dag werd afgesloten met de viering van onze jubilarissen.

Ons-Lief-Vrouwke zag dat het zeer goed was en op het moment dat sommigen misschien reeds onder de wol lagen, gingen de hemelsluizen open. Een gelukzalige glimlach verscheen bij diegenen die het mochten aanschouwen.

Op zondagochtend iets voor 6u alweer verzamelen aan de Basiliek, waarna we, gesterkt door de woorden van pastoor van Hilst, de terugtocht aanvatten.

Wat minder dan op zaterdag, maar 134 bedevaarders is nog steeds een fantastische groep om mee op stap te mogen gaan.

Tussen Aarschot en Betekom nu wel wat nattigheid, maar hierin zagen we eerder een zegening van bovenaf. Stap voor stap schreden we verder huiswaarts waar een hartelijk ontvangst ons te beurt viel.

Nog een dankmoment in de kerk, wat napraten en tenslotte iedereen terug huiswaarts.

Het weekend werd traditioneel afgesloten met de dankviering op maandagochtend.

Bedankt bedevaarder dat je ons vergezelde op onze tocht.
Bedankt sympathisanten voor de steun onderweg.
Bedankt Lief-Vrouwke om ons te behoeden op onze tocht en voor zo veel meer.
Bedankt allemaal.

Hiermee staat er een punt achter onze 2024 editie en blikken we voorzichtig al even vooruit naar 2025.

Noteer alvast 7 en 8 juni in je agenda. Wat ons betreft graag tot dan.

Het bestuur

Overlijden Pol Van der Aa

Op 20 april overleed Pol van der Aa. Pol had de gezegende leeftijd van 96 jaar.

De uitvaart van Pol vond plaats op zaterdag 27 april 2024.

Pol maakte in het verleden deel uit van onze voetbedevaart. Kinderen en kleinkinderen volgden nadien in zijn voetsporen.

Na de periode van voetbedevaarten bleef Pol trouw aan onze bedevaart en Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel en luisterde hij onze gezongen vieringen steeds mee op.

Wij zullen Pol gedenken in onze gezangen, gebeden en momenten van stilte tijdens onze bedevaart van 18 en 19 mei.

Inschrijvingen 236ste bedevaart

Hallo bedevaarder,

Met de maand april over halfweg nadert onze voetbedevaart naar Scherpenheuvel weer met rasse schreden.

Je kan er van op aan dat vele beenspieren stilaan worden losgegooid en stapschoenen ingelopen.

Wij hopen dat dit ook bij jou het geval is want ook jij, jij hoort er bij.

Maar wat graag gaan we het weekend van 18 en 19 mei samen met jou en vele anderen op weg naar Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel.

Was je nog niet volledig overtuigd dan hopen wij dat je dit bij deze wel zal zijn. 

Laat je gerust weer onderdompelen in de fantastische sfeer van vriendschap en verbondenheid.

Gesteund door je tochtgenoten, gedragen door de muziek van onze muzikanten, voortgestuwd door die vele bemoedigende woorden langs de kant en het moe maar voldaan toekomen in zowel Scherpenheuvel als Kapelle-op-den-Bos.

Eens gebeten door die o zo gezonde bedevaartmicrobe raak je er haast niet meer van af. Getuige onze 3 jubilarissen Ilse, Inge en Jan die ons voor de 25ste maal zullen vergezellen.

Ons voorafgaand inschrijvingsmoment gaat door op zaterdag 4 mei in Onder den Toren vanaf 18:00 uur.

Dit inschrijvingsmoment geeft ons zicht op het verwacht aantal deelnemers wat naar afsluiten van verzekering, reserveren van slaapplaatsen in Scherpenheuvel, … van groot belang is.

Bij deze dan ook een warme oproep om reeds vooraf in te schrijven. Lukt het jou echt niet, dan niet getreurd en regelen we het wel ergens onderweg.

Hopelijk tot zeer binnenkort,

Het bestuur.

Overlijden Walter Van de Poel

Hallo bedevaarders,

Op 14 februari overleed Walter van de Poel.
Walter bond 15 maal de stapschoenen aan om samen met ons op tocht te gaan naar Onze-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel.
De laatste maal dat Walter ons vergezelde was in 2010.

Alsof de vermoeidheid van de tocht geen vat leek te hebben op Walter was hij steevast terug te vinden in ons gelegenheidskoor voor het opluisteren van onze viering in de Mariahal.
Geen dirigent beschikbaar? Geen probleem, Walter nam deze taak eveneens met brio waar.

Onze gedachten zijn bij Walter en de familie. Wij wensen hen heel veel warmte en sterkte toe in deze moeilijke dagen.
Wij zullen Walter in zang en gebed herdenken tijdens onze bedevaart naar Scherpenheuvel.
Moge Walter hartelijk ontvangen zijn door Ons-Lief-Vrouwke en ons, samen met haar, begeleiden op onze volgende tocht.

De uitvaart van Walter vindt plaats op donderdag 22 februari om 10:00 uur in de kerk van Kapelle-op-den-Bos waar onze bedevaartkaars licht mag geven in deze donkere dagen.

Terugblik op de 235ste bedevaart

Broederschap Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel, Kapelle-op-den-Bos.

Lief-Vrouwke, dank voor al die jaren, dat ge ons leidde dag en nacht, ons behoedde voor alle gevaren en ons veilig weer naar huis toe bracht.
Meermaals werd dit gezongen op weg van en naar Scherpenheuvel. Misschien wat voorbarig om dit tijdens de tocht reeds te zingen, maar een rotsvast geloof en vertrouwen in Ons-Lief-Vrouwke rechtvaardigde dit natuurlijk. En zo geschiedde.

De nacht van vrijdag op zaterdag doken we met 139 bedevaarders de nacht in voor de 235e bedevaart naar Scherpenheuvel. Vroeger dan de voorbije jaren hielden we een eerste keer halt in parochiezaal de Brug (Sint-Libertus) te Mechelen. Van daaruit ging het rechtstreeks richting Keerbergen waar we eens te meer welkom waren in parochiezaal Berk en Brem.
Hier haalde ons maar liefst 21-koppig team van muzikanten de muziekinstrumenten boven en eens op grondgebied Tremelo werden we mede door hen gedragen.
In Tremelo was onze vertrouwde stopplaats niet langer de Damiaanschool, maar hielden we halt in café Coconuts. Voor iedereen was het even zoeken naar een geschikt zitplaatsje en het mooie weer maakte, dat naast de binnenruimte, ook gebruik kon gemaakt worden van de tuin en de terrassen vooraan en iedereen in alle comfort tot rust kon komen. Tijd ook om ons te beschermen tegen de zon want deze was al dapper van de partij. Via Betekom, Aarschot en Rillaar met hun gekende stopplaatsen kwamen we uiteindelijk om 14:45 uur aan bij Ons Lief-Vrouwke.
Daar was het tijd om ons even te verfrissen en vervolgens de misviering in de Mariahal bij te wonen, die gevolgd werd door de kruisweg. De dag werd afgesloten met de viering van onze twee jubilarissen Peter Van Paesschen en Louis Muyldermans, die ons respectievelijk 25 en 60 maal vergezelden op onze tocht.
Na de vieringen werd de innerlijke mens nog wat versterkt en werden de bedden opgezocht, want het zou weer snel zondagochtend 6:00 uur zijn om de terugweg aan te vatten.
Eens de wat verstramde benen waren losgelopen, verliep de zonovergoten tocht weer vlekkeloos en voor we het goed en wel beseften werden we op groot applaus ontvangen bij thuiskomst in Kapelle-op-den-Bos. Nog een kort slotmoment in de Kerk en aansluitend kon er nog wat nagepraat worden over de voorbije bedevaart.
Op maandag tenslotte was er dan nog een dankviering als afsluiter van deze 235e bedevaart.
Het mag ook duidelijk zijn dat we zowel dag als nacht behoed werden voor alle gevaren en moe maar veilig weer thuis werden gebracht. Al dient dit “gebracht” hier spreekwoordelijk te worden gezien, want het is natuurlijk niet dat onze bedevaarders gevoerd werden.

Duizend maal danken wij o Lieve-Vrouwke zoet, duizend maal zingen wij Maria wees gegroet.

BEDANKT Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel.
BEDANKT bedevaarders. Jullie waren fantastisch, een plezier om met ieder van jullie op stap te mogen gaan. Vriendschap en verbondenheid, geen mens wordt dat ooit moe!
BEDANKT vrijwilligers en sympathisanten.
BEDANKT IEDEREEN.

Wij kijken al uit naar onze 236e editie die zal plaatsvinden tijdens het Pinksterweekend, of wat had je gedacht, op 18 en 19 mei 2024. Hopelijk kijken ook jullie hier weer naar uit en mogen we elkaar opnieuw begroeten tijdens onze voetbedevaart of ergens onderweg naar Scherpenheuvel.

Het bestuur

235ste bedevaart naar Scherpenheuvel

Hallo bedevaarder, bedevaarster,

De meimaand loert om de hoek en wie meimaand zegt, zegt ook Mariamaand.

Zo kan het aftellen richting bedevaart, mocht dit bij jou nog niet het geval zijn, weer volop beginnen. Onze aftelklok loopt en wij kijken er naar uit om op 27 mei samen met jou en onze jubilarissen Louis (60) en Peter (25) op pad te gaan.

De nodige voorbereidingen worden alvast getroffen zodat onze tocht weer in de beste omstandigheden mag plaatsvinden.

Waar het parcours langs Vlaamse wegen ongewijzigd blijft, zijn er wat de stopplaatsen betreft 2 wijzigingen te melden.

Parochiezaal De Krekel in Bonheiden is zowel zaterdag als zondag niet beschikbaar. Geen nood, want beide dagen zijn we welkom in parochiezaal “De Brug” Sint-Libertus op Nekkerspoel. Een zaal die jullie ondertussen reeds kennen.

Ook kunnen we na vele jaren niet langer terecht in de Damiaanschool te Tremelo. Toch zijn en blijven we de leerkrachten van de Damiaanschool ontzettend dankbaar voor die vele jaren. 
Wij zijn ervan overtuigd in café Coconuts een geschikte alternatieve stopplaats gevonden te hebben. Hier zal eveneens een middagmaal genuttigd kunnen worden. Geen steak/friet, maar koude schotel met brood of soep. 
De uitdrukkelijke vraag is evenwel gesteld om de aantallen ruim vooraf door te geven.

Een rede te meer dus om naar ons inschrijvingsmoment te komen dat doorgaat op zaterdag 13 mei vanaf 18:00 uur in café onder den Toren. 

Raak je er echt niet, maar wens je toch een koude schotel, dan laat je dit na 13 mei maar even weten via info@info@voetbedevaart-kapelle-op-den-bos.be.

Hopelijk tot binnenkort.

Groeten,

Het bestuur

Dankmoment

Hallo allemaal,

Op vrijdagavond 30 september om 19u organiseert onze Pastorale Zone Het Anker een gezamenlijk dankmoment in de Sint Niklaaskerk.

Aansluitend hierop is er een gezellig samenzijn met hapje en drankje in de zaal Sint Jozefskring.

Ieder van jullie is hierop van harte welkom.

Groeten,

Het Bestuur

Priesterwijding Kevin Pluym

Hallo bedevaarder,

De voorbije bedevaart vergezelde Kevin Pluym ons een eerste maal op tocht naar Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel.

Diaken zijnde bleef Kevin nog wat op de achtergrond maar die keren dat hij het woord nam, maakte hij diepe indruk. 

Toen Kevin de liturgische fakkel overhandigd kreeg, beloofde hij het vuur brandende te zullen houden. We zijn er rotsvast van overtuigd dat hij hierin zal slagen en zijn bijzonder blij Kevin in ons midden te hebben.

Op zondag 10 juli is de heugelijke dag voor Kevin eindelijk daar en zal hij in de kathedraal van Mechelen tot priester gewijd worden. Deze wijding vangt aan om 15:00 uur.

Lees meer in dit artikel: https://www.kerknet.be/aartsbisdom-mechelen-brussel/artikel/vier-priesterwijdingen-begin-juli-kathedraal-van-mechelen?microsite=207

Namens de Kapelse bedevaarders wensen wij Kevin alvast van harte proficiat en kijken er naar uit nog vele jaren samen met hem op pad te mogen gaan.

Het bestuur

Terugblik op de 234ste bedevaart

Wat hebben we er met z’n allen naar uitgekeken om weer samen op pad te mogen naar Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel.

De 2 bedevaartloze jaren maakten het vooraf moeilijk om een goede inschatting te maken van het aantal bedevaarders.

Dat, omwille van leeftijd, een aantal trouwe bedevaarders er helaas niet meer bij zouden zijn, wisten we vooraf.

Bedankt aan ieder van hen voor die vele jaren dat we samen op weg gingen.
In ons hart en gebed vergezelde ook Willy Muyldermans ons op onze tocht. Waar Willy in 2019, reeds getekend door ziekte, nog actief deelnam aan onze bedevaart diende in december 2020 afscheid van hem te worden genomen.

Bij vertrek echter zeer vele nieuwe gezichten in ons midden, waaronder diaken Kevin, wat maakt dat we met 125 bedevaarders de nacht indoken. Blij verrast en trots op dit mooie aantal. Van harte welkom allemaal!

Onze tocht naar Scherpenheuvel verliep haast vlekkeloos. Geen spatje regen, niet al te warm en ook na 3 jaar werden we met open armen ontvangen op de verschillende stopplaatsen. Bedankt aan de vele vrijwilligers onderweg. Moe maar voldaan streken we op zaterdag om 14:45 uur neer in Scherpenheuvel.

Met de viering in de Mariahal en aansluitend de kruisweg kwam er een einde aan dag 1 van onze bedevaart. Op naar een verkwikkende nachtrust.

Eén van onze grootste bekommernissen bij het slapen gaan … welk weer zouden we krijgen tijdens onze terugtocht? Bij het opstaan lag Scherpenheuvel er nat bij. Het resultaat van enkele onweders die het tijdens de nacht over zich heen kreeg. Bij vertrek echter geen spatje regen en dit tot onze stopplaats in Tremelo. Van daar af was het continu stappen geblazen in een gezapige regen en dit tot onze stopplaats in Hombeek. Over blazen gesproken, waar velen gebukt gingen door de regen, hield dit onze muzikanten absoluut niet tegen. Zij bleven het beste van zichzelf geven en hielden de moed er voor iedereen in. Een welgemeende dank u wel aan onze fantastische groep van muzikanten.

Eens goed en wel vertrokken in Hombeek was het gedaan met regenen en konden we de tocht droog verderzetten. Wanneer je nadien verneemt hoe lelijk onweersbuien hebben huisgehouden, niet eens zo ver van waar wij stapten, kunnen we Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel alleen maar dankbaar zijn.

Dankbaar ook om eindelijk weer samen op pad te mogen.
Dankbaar voor die fantastische sfeer onderweg.
Dankbaar voor de goede zorgen onderweg.
Dankbaar om ons veilig doorheen het drukke verkeer te loodsen.
Dankbaar aan iedereen die onze bedevaart in het hart draagt.
Dankbaar voor zo veel meer.

Wij kijken er naar uit om op 27 mei 2023 opnieuw onze stapschoenen te mogen aantrekken om samen op pad te gaan.

Het bestuur.

Voetbedevaart van Kapelle-op-den-Bos naar Scherpenheuvel