Alle berichten van admin

Eerste naam: Onze-Lieve-Vrouw der eenzaamheid

Welkom op onze digitale bedevaart onder het thema ‘Liefde gaf U duizend namen…’

Fanfare: Wees gegroet Maria (Scherpenheuvel versie)

Beste bedevaarder,

Net als ieder van jullie betreuren we het feit dat we ook dit jaar niet op bedevaart kunnen gaan naar Scherpenheuvel. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook zovele anderen. We willen jullie echter niet loslaten en bedachten, net zoals vorig jaar, een alternatief.

We kiezen als thema, voor onze digitale bedevaart, de titel van het bekende Marialied: “Liefde gaf u duizend namen”…
Als je van iemand houdt,
geef je hem vele lieve namen, “troetelnaampjes”,
die op één of andere wijze uitdrukken
wat de ander voor jou betekent …
Omdat mensen van Maria houden,
hebben ze haar vele namen gegeven,
die proberen uit te drukken wat Maria voor hen betekent.
Wij willen ons telkens bezinnen
vanuit één van die oude of nieuwe namen voor Maria;
telkens ook gelinkt aan de actuele situatie.

Orgel: Liefde gaf U duizend namen

In deze dagen van coronavirus is dit een titel van Maria die mij troost: Onze Lieve Vrouw van de Eenzaamheid, Maria van de eenzame mensen. Aan de deuren van de woonzorgcentra hingen affiches: “geen bezoek”. Wij mochten er niet in, en zij mochten er niet uit. Wat een verdriet zat daarachter en wat een eenzaamheid, hoe begrijpelijk en verstandig die maatregelen ook waren.

Onze Lieve Vrouw der Eenzaamheid, bid met ons voor al die eenzame mensen, die wij in deze dagen niet kunnen bereiken.

Wees gegroet, Maria …

Aankondiging digitale bedevaart 2021

Beste bedevaarders, sympathisanten en parochianen,

Net als ieder van jullie betreuren we het feit dat we ook dit jaar niet op bedevaart kunnen gaan naar Scherpenheuvel. Zoals eerder bericht willen we jullie echter niet loslaten.

Als wij niet op bedevaart kunnen naar Scherpenheuvel, komt Scherpenheuvel een stukje naar ons toe…

Analoog aan verleden jaar heten wij jullie weer van harte welkom op onze digitale bedevaart. Dit jaar onder het thema ‘Liefde gaf U duizend namen…

De tijdstippen waarop je een bezinningsmoment mag verwachten zijn:

  • Zaterdag 22 mei om 9:00, 14:45 en 16:30 uur
  • Zondag 23 mei om 6:00, 11:00, 15:00 en 19:00 uur

Je zal ons kunnen volgen via de link: https://voetbedevaart-kapelle-op-den-bos.be/blog/

Zo zullen we elkaar toch een beetje nabij zijn en vieren we verbonden met Maria, onze Moeder…

Ons-lief-vrouwke van Scherpenheuvel, bid voor ons.

Bedankt dat jij erbij wil zijn!

Het bestuur

Bedevaart 2021

Hallo bedevaarder,

Met z’n allen keken we er zo naar uit om dit jaar weer samen op tocht te kunnen gaan.

Hoe groot het verlangen ook is, de realiteit leert ons dat onze bedevaart ook dit jaar niet zal kunnen plaatsvinden.

Veiligheidsafstand respecteren, nauwe contacten beperken, samenscholingen beperken tot max 10, …. zijn instructies die ons leven nog steeds beheersen.

Hopelijk kunnen we via groepsimmuniteit deze instructies achter ons laten en terugkeren naar het oude normaal.

Een normaal waarin onze jaarlijkse bedevaart uiteraard een prominente plaats heeft.

Natuurlijk laten we het Pinksterweekend niet zomaar aan ons voorbij gaan. Net zoals verleden jaar maken we werk van een virtueel alternatief.

Hierover mag je later nog een bericht verwachten.

Groeten,

Het bestuur

Overlijden Willy Muyldermans

Hallo bedevaarders,

Wij vernamen zopas het overlijden van Willy Muyldermans.

In 2019 vergezelde Willy ons, reeds getekend door ziekte, voor de 45ste maal naar Scherpenheuvel. We zullen ons Willy blijvend herinneren als één van de mannen van de laatste rij. Steeds omringd door familie in alle rust en sereniteit de tocht naar Ons-Lief-Vrouwke afhaspelend.

Laat de mooie herinneringen aan Willy ons licht brengen in deze donkere periode van het jaar. Slaap zacht Willy maar blijf ons steeds vergezellen op weg naar Scherpenheuvel.

Moge Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel jou met liefde ontvangen.

Onze gedachten bij Willy zijn vrouw Jeannine, de kinderen, kleinkinderen en familie. Mogen zij bij elkaar de steun en kracht vinden om het overlijden van Willy te verwerken.

De uitvaartviering van Willy zal op woensdag 23 december in beperkte kring plaatsvinden. Heel dicht bij de urne zullen zich zowel de bedevaartkaars als de bedevaartvlag van ons Broederschap van Scherpenheuvel bevinden.

Moge het vlammetje van de bedevaartkaars een lichtpuntje zijn tijdens deze donkere dagen voor zijn geliefden.

Afsluiting virtuele bedevaart

Hallo bedevaarders en sympathisanten,

Pinkstermaandag, 10:00.

Het doek valt over onze Kapelse 2020 bedevaart. 

Een bedevaart die geschiedenisboeken ingaat als zijnde o zo atypisch. Een georganiseerde bedevaart als de onze kon en mocht dan ook niet plaatsvinden.In dit digitale tijdperk zijn we er alsnog in geslaagd om een “virtuele” bedevaart te organiseren. Uit de vele warme reacties die we ontvingen leiden we af dat dit initiatief gesmaakt werd.Langs deze weg willen wij dan ook iedereen die hieraan geholpen heeft van harte danken.Weet dat de filmpjes en teksten toegankelijk blijven via onze website. Mogen ze, daar waar nodig, hoop en troost brengen.

Desondanks blijft het gemis van onze voetbedevaart groot. Een kleiner gevoel van samenhorigheid, geen stimulerende fanfaremuziek, geen lach en geen traan, geen moe maar voldaan thuiskomen bij Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel, …… Zaken waar iedereen dit weekend allicht wel eens over gemijmerd heeft.

Het is onze vurige wens om dit alles volgend jaar terug samen met jullie te mogen beleven. Deze virtuele bedevaart willen we dan ook afsluiten met enkele woorden gebruik door pastoor Van Hilst en onze muzikanten:

22 mei 2021 voor echt
# Samen dubbel verlangend onderweg

Onze aftelklok loopt en hopelijk die van jou ook. Nog 354 keer slapen.

Hou jullie goed,
Het bestuur

Aankomst in Kapelle-op-den-Bos

God, onze reisgeleide,

De eeuwen spreken van Uw stem,

Die gehoord werd door mensen

Die vanuit de diepte van hun hart

Uitzagen naar uw licht.

Uw roepstem hebben wij verstaan

En wij zijn op weg gegaan,

Omdat Uw Zoon voor ons de Weg geworden is.

Door Hem worden mensen tot U aangetrokken.

Op onze tocht door het leven

Bidden wij U, God,

Trek met ons mee,

Wees een licht op onze weg,

Doe ons hopen op Uw belofte,

Wees onze kracht om elkaar te bemoedigen

En tot steun te zijn.

God van Abraham en Sara,

God van Jezus Christus en van Zijn moeder.

Wees met Uw zegen ons nabij.

Amen.

Slotgebed

“Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel

Moeder van God en onze moeder,

vol vertrouwen bidden wij tot U:

schenk ons iets van uw geloof

en leer ons dienstbaar zijn aan de mensen.

Help onze zieken

en allen

wier hart door leed getekend is.

Laat geluk en liefde wonen in onze familie;

zegen allen die ons dierbaar zijn

en blijf ook mij nabij

met Uw bescherming.

Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel,

Bid voor ons.”

Zegen