Alle berichten van admin

Pinksterweekend 2020

Hallo bedevaarder,

Het Pinksterweekend staat voor de deur. 

Ondanks de reeds doorgevoerde en aangekondigde versoepelde corona maatregelen was onze georganiseerde bedevaart nog steeds niet mogelijk geweest. Onze vroegtijdige beslissing tot annulatie blijkt, hoe spijtig ook, de enige juiste te zijn geweest.

Het belooft dan ook een weekend vol gemengde gevoelens te worden. Geen pijne voeten, stramme spieren of andere ongemakken kan je als positief bekijken. Daar tegenover staat echter een enorm gemis. Geen gemoedelijke sfeer, geen schouderklopje of bemoedigend woord onderweg, geen goede babbel met de bedevaarders naast je, geen tranen van geluk bij thuiskomst bij Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel of in Kapelle, geen …

Als bestuur zouden we alles aan ons kunnen laten voorbijgaan om jullie dan te mogen begroeten in mei volgend jaar maar hier zouden we ons absoluut niet goed bij voelen. We hebben er dan ook voor gekozen om, met de technologische middelen die er zijn, toch een zekere sfeer van verbondenheid te creëren en eer te brengen aan Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel. Tijdens het weekend van Pinksteren zullen wij daarom een aantal zaken “posten” op onze website.

Tijdstippen hierbij zijn als volgt:

  • Vrijdag 29/05 om 19:00
  • Zaterdag 30/05 om 9:00, 14:45 en 16:30
  • Zondag 31/05 om 6:00, 10:00 en 19:00

Zondag 10:00 uur is de wekelijkse eucharistieviering in de kerk van Kapelle-op-den-Bos en deze zal in het teken staan van de bedevaart. Pastoor Jean-Marie streamt die live op Facebook via https://www.facebook.com/groups/506698376694620 (en je hoeft daarvoor geen Facebook account te hebben om dat te volgen).

Wij hopen hiermee een pleister op ieders wonde te kunnen leggen.

Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel, bid voor ons.

Het ga je goed,

Het bestuur

Overlijden André De Coninck

Beste bedevaarders,

Met droefheid willen we u in deze Corona tijden opnieuw een overlijden melden van André De Coninck.

Samen met zijn zus Anny De Conick en schoonbroer Louis Verdickt ging hij 6 maal mee op de bedevaart naar ons Lief Vrouwke van Scherpenheuvel in de jaren 1979 tot 1985.

Onze gedachten gaan uit naar de familie. Mogen zij bij elkaar in deze moeilijke tijden de steun en sterkte vinden om het overlijden van André te verwerken.

234ste bedevaart afgelast

De vraag die ons en zonder twijfel ook jou reeds langer bezighoudt is:

“Kunnen we dit jaar samen op bedevaart naar Scherpenheuvel?”

Dat het uitblijven van een antwoord hierop stilaan ondraaglijk wordt, merken we aan de verschillende vragen die we hierover de laatste dagen kregen.

Vragen die er ons hebben toe aangezet een finale beslissing te nemen over de Kapelse bedevaart 2020.

Optimisme of moeten we zeggen naïviteit vertelde ons tot voor kort dat het allemaal wel goed zou komen en dat het eind mei wel allemaal achter de rug zou zijn.

Dit optimisme heeft intussen plaats gemaakt voor realisme en het besef dat onze bedevaart dit jaar niet zal kunnen plaatsvinden. Ook al zou hopelijk spoedig en zeker tegen Pinksteren het ergste achter de rug zijn, dan nog valt het te betwijfelen of we de draad zomaar terug kunnen en mogen opnemen. In welke mate zullen de momenteel geldende corona maatregelen worden afgebouwd? Niemand die het momenteel kan zeggen.

Het afgelasten van onze bedevaart is een bijzonder spijtige maar noodzakelijke beslissing mede gevoed door signalen die we van virologen en overheid opvangen.

Een beslissing die ons enorm veel pijn doet.
Een beslissing van het verstand maar niet van het hart.
Een beslissing waarvan we echter menen dat het de enige juiste is.

Sorry en bedankt voor het begrip.

Moge ons-lief-vrouwke van Scherpenheuvel jou behoeden en noteer alvast 22 en 23 mei 2021 in jouw agenda.

Graag maken we van de gelegenheid nog even gebruik om iedereen een hart onder de riem te steken om samen doorheen deze moeilijke periode te geraken.

Moge zorgverleners, winkelbedienden en iedereen die zich deze dagen maximaal inzet voor de samenleving bij ons-lief-vrouwke van Scherpenheuvel de kracht vinden om er dagelijks voor te blijven gaan.
Moge families die gebukt gaan onder lijden en verlies bij ons-lief-vrouwke van Scherpenheuvel de nodige steun vinden.

Straks vieren we Pasen. Pasen zal ons zeggen dat er leven is na corona. Het moge ons tevens tot troost en bemoediging zijn te weten dat ons-lief-vrouwke van Scherpenheuvel haar kinderen nooit in de steek laat, ook nu niet….

Ons-lief-vrouwke van Scherpenheuvel, bid voor ons.

Bedroefde, maar ook hoopvolle groeten die uitkijken naar de bedevaart 2021,

Het bestuur

Overlijden mijnheer Van de Sande

Beste bedevaarder,

Afgelopen weekend is mijnheer Van de Sande overleden.

Mijnheer Van de Sande was actief lid van onze Broederschap vanaf 1963 en vergezelde ons tijdens de bedevaart, als priester en als voetbedevaarder.

Hij ging als voetbedevaarder een laatste keer mee in 1995.

Vanaf dan bleef hij nog wel actief als bestuurslid en ging ons voor tijdens de vieringen in Kapelle o/d Bos en Scherpenheuvel tot 2015.

De uitvaart van mijnheer Van de Sande vindt plaats op zaterdag 16 november in de Sint-Lambertuskerk te Muizen om 10.30 uur.

Een laatste groet kan gebracht worden op vrijdag 15 november tussen 19 uur en 20 uur in het rouwcentrum Sonja De Wit te Kapelle o/d Bos.

Op zaterdag 21 december zal mijnheer Van de Sande ook herdacht worden tijdens de eucharistie in de parochiekerk te Kapelle-op-den-Bos.

Op zondag 22 december is er een gedenkmoment tijdens de eucharistie in de parochiekerk te Ramsdonk.

Moge mijnheer Van de Sande ons blijvend vergezellen op onze jaarlijkse voetbedevaart naar Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Broederschap Onze-Lieve Vrouw van Scherpenheuvel

Misvieringen 2019-2020

Het Broederschap van O.Vr. van Scherpenheuvel organiseert volgende eucharistievieringen:

DatumPlaatsReden
Woensdagavond 14 augustusRamsdonkTer ere van Ons-lief-Vrouwke van Scherpenheuvel
Zaterdag 2 novemberKapelle-op-den-BosVoor levende en overleden leden van Broederschap van Scherpenheuvel
Zondag 3 novemberRamsdonkVoor levende en overleden leden van Broederschap van Scherpenheuvel
Zaterdag 1 februariKapelle-op-den-BosTer ere van Ons-lief-Vrouwke van Scherpenheuvel
Zaterdag 2 meiKapelle-op-den-BosTer ere van Ons-lief-Vrouwke van Scherpenheuvel
Zondag 3 meiRamsdonkTer ere van Ons-lief-Vrouwke van Scherpenheuvel

Terugblik op onze 233ste bedevaart

Waar en wanneer zouden we ons aan regen mogen verwachten?

De buienradar klopte op zaterdag 8 juni dan ook overuren. Op verschillende tijdstippen was er een verhoogde kans op neerslag. Naast deze kans op neerslag stond er bovendien een krachtige wind.

Het was dan ook met een klein hartje dat de 127 bedevaarders de nacht indoken met, voor het eerst in onze geschiedenis, meer meisjes dan jongens.

En uiteraard, geheel volgens de traditie, weer een aantal jubilarissen in ons midden.

François De Mol, Kris Janssens en Marc Lorenz vergezelden ons voor de 25ste maal, Jef Teugels reeds voor de 60ste keer.

Soms waanden we ons in een park of bos want we stapten over wegen bezaaid met kreupelhout. De wind blies gelukkig in de rug en stuwde ons als het ware vooruit.

Het was niet enkel gestuwd door de wind, maar bovendien gedragen door de muziek van onze 23 —jawel— muzikale talenten dat we, eens de gemeentereglementen het ons toelieten, onze tocht naar Ons-Lief-Vrouwke verderzetten. Een tocht die voorspoedig verliep en om 14:45 uur kwamen we, zonder ook maar één noemenswaardige regendruppel gezien te hebben, weer thuis bij Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel.

Na een kort moment van verfrissing verzamelden we om 15:45 uur, onder een stralende zon, voor de basiliek om in processie richting Mariahal te gaan.

Nog niet lang gezeten, gingen de hemelsluizen open en beukte de regen op het dak van de Mariahal. In die mate zelfs dat de stem van Jean-Marie eerder fluisterend doorkwam!

Een stralende zon bij het verlaten van de Mariahal, na een mooie en intense viering, getuigt dat Ons-Lief-Vrouwke ons welgezind was en dat de technologie van de buienradars voor haar het onderspit diende te delven.

Na de kruisweg volgde de viering van onze jubilarissen en was het stilaan tijd om deel 1 van onze bedevaart af te sluiten.

Zondagochtend, iedereen klaar voor de terugtocht. Niemand hechtte nog enig belang aan hetgeen de buienradar ons te vertellen had. Ons-Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel zou wel over ons waken. En zo geschiedde.

Het enige obstakel dat nog op onze weg lag, was de wielerwedstrijd in Bonheiden en omstreken. Wanneer de renners ons traject zouden kruisen, wisten we uiteraard niet. Onze laatste bedevaarder was dan ook nog maar net de lichten tussen Keerbergen en Bonheiden gepasseerd of de zwaantjes en wedstrijdwagens draaiden achter hen af. De boog van de laatste kilometer en de aankomstzone in Bonheiden dwong onze bedevaart om 2 maal op een lang gerekt lint over te gaan.

Ondanks alles bleven we mooi op schema en genoten we van ons rustmoment in de parochiezaal Sint-Libertus te Mechelen. Nog een korte trip naar Hombeek, een laatste stuk richting Kapelle-op-den-Bos en we waren thuis …

Met een korte lofrede op zondag, waarop onze nieuwe bedevaartkaars werd ontstoken, en de dankviering op maandag werd onze voetbedevaart afgesloten.

Bedankt aan iedere bedevaarder om er samen een fantastische bedevaart van te maken. Bedankt aan die vele vrijwilligers onderweg. Bedankt voor de vele aanmoedigingen onderweg. Bedankt voor die mooie ontvangst in Scherpenheuvel en in Kapelle-op-den-Bos. Bedankt Lief-Vrouwke van Scherpenheuvel.

Wat ons betreft graag afspraak op 30 mei 2020.

Het bestuur