Vijfde naam: Maria, oorzaak onzer blijdschap

In deze coronatijd leren we opnieuw blij en dankbaar zijn voor zoveel kleine dingen: een helpende hand, een warm applaus, de lentezon, de mooie natuur … We mogen ook blij en dankbaar zijn dat we ons geloof hebben: het geeft ons houvast en vertrouwen. De Oorzaak Onzer Blijdschap behoudt haar zachte glimlach en leert ons dat dankbaarheid het beste medicijn blijft. Maria, Oorzaak Onzer Blijdschap, bid met ons voor wie droef zijn en treuren en raak ons hart met jouw zachte glimlach.

Wees gegroet, Maria …

Solo op orgel: Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat!

Slotwoord door onze bedevaartleider

Onze-Lieve-Vrouw Van Scherpenheuvel Moeder van God en onze moeder. Vol vertrouwen bidden wij tot U: schenk ons iets van uw geloof en leer ons dienstbaar zijn aan de mensen. Help onze zieken, en allen wier hart door leed getekend is. Laat geluk en liefde wonen in onze familie; zegen allen die ons dierbaar zijn, en blijf ook mij nabij met uw bescherming. Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel, bid voor ons.

Maria was deze viering dicht bij ons, zij toonde ons haar Zoon. Zo blijft ze dicht bij ons en helpt ze ons om wat wij hier samen beleefden beleven. Zoals zij mogen ook wij Gods Zoon ontvangen, dragen en tonen aan alle mensen die wij ontmoeten. Zoals zij, mogen wij daarin diepe en grote vreugde vinden. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

Orgel: ‘U Heer zij lof gebracht’