Vierde naam: Onze-Lieve-Vrouwe van verbondenheid

In deze corona-dagen missen we de lichamelijke tekenen van verbondenheid: een welgemeende handdruk, een warme knuffel, een hand op de schouder … Maar we ontdekken ook nieuwe vormen van verbondenheid: een langer telefoongesprek, een attent kaartje in de bus … Maria is specialist in onzichtbare verbondenheid: onder haar warme moederlijke mantel zijn wij allen geborgen … Onze Lieve Vrouw van Verbondenheid, bid met ons voor mensen die alleen staan en inspireer ons om mensen te verbinden.

Wees gegroet, Maria …

Orgel

Wees gegroet, Maria,
moeder van de Heer,
leer mij luisteren
als God tot mij spreekt
en geloven dat Hij, ook voor mij,
een goede boodschap heeft.
Wees gegroet, Maria,
moeder van de Heer,
help mij doen
dat wondere dat God mij vraagt
en vertrouwen dat Zijn liefde
alles ten goede keert.
Wees gegroet, Maria,
laat mij niet alléén
als pijn en kwaad
mijn hart en leven breekt
en vertel mij dan van Jezus,
uw zoon en onze Heer.