Derde naam: Onze-Lieve-Vrouwe van rust

Wie durft zeggen dat het Corona-gebeuren hem niet bang maakt? De beelden van zwaar zieke mensen, oud én jong, het treft ons. En de ziekte kan plots heel dichtbij komen. Als angst ons beklemt, mogen we bidden bij Onze-Lieve-Vrouw van Rust. Maria kan ons bange hart rust geven vanuit het vertrouwen dat God ons draagt door alles heen. Want dat heeft Maria zélf ervaren, haar leven lang! Onze Lieve Vrouw van Rust, bid met ons voor mensen die door angst bevangen zijn.

Wees gegroet, Maria …

Lieve Vrouwe van ons land

Goede Moeder Maria,
Mogen wij hopen,
als we je volgen, wij nooit zullen verdwalen
als we je aanroepen, we nooit hoeven te wanhopen
Mogen wij geloven,
als we aan jou denken, we ons nooit verlaten voelen
als we je om steun vragen, wij nooit zullen vallen
Mogen wij je danken,
want in ons vragen, ben jij het antwoord
in onze twijfel, ben jij de weg
in onze angst, breng jij rust.