Eerste naam: Onze-Lieve-Vrouw der eenzaamheid

Welkom op onze digitale bedevaart onder het thema ‘Liefde gaf U duizend namen…’

Fanfare: Wees gegroet Maria (Scherpenheuvel versie)

Beste bedevaarder,

Net als ieder van jullie betreuren we het feit dat we ook dit jaar niet op bedevaart kunnen gaan naar Scherpenheuvel. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook zovele anderen. We willen jullie echter niet loslaten en bedachten, net zoals vorig jaar, een alternatief.

We kiezen als thema, voor onze digitale bedevaart, de titel van het bekende Marialied: “Liefde gaf u duizend namen”…
Als je van iemand houdt,
geef je hem vele lieve namen, “troetelnaampjes”,
die op één of andere wijze uitdrukken
wat de ander voor jou betekent …
Omdat mensen van Maria houden,
hebben ze haar vele namen gegeven,
die proberen uit te drukken wat Maria voor hen betekent.
Wij willen ons telkens bezinnen
vanuit één van die oude of nieuwe namen voor Maria;
telkens ook gelinkt aan de actuele situatie.

Orgel: Liefde gaf U duizend namen

In deze dagen van coronavirus is dit een titel van Maria die mij troost: Onze Lieve Vrouw van de Eenzaamheid, Maria van de eenzame mensen. Aan de deuren van de woonzorgcentra hingen affiches: “geen bezoek”. Wij mochten er niet in, en zij mochten er niet uit. Wat een verdriet zat daarachter en wat een eenzaamheid, hoe begrijpelijk en verstandig die maatregelen ook waren.

Onze Lieve Vrouw der Eenzaamheid, bid met ons voor al die eenzame mensen, die wij in deze dagen niet kunnen bereiken.

Wees gegroet, Maria …